Viikon idea: Vihreitä säästöjä strategiaan

Keskiviikko 9.9.2009 klo 6.54 - Juhani Eilola

Tämä yksinajattelu sisältää pieniä ajatuksenpoikasia ja visioita mahdollisesti sisällytettäväksi vaikkapa kaupungin strategiaan tai muihin toimintaympäristön tavoitteisiin.


Kurikan kaupungin ympäristöarvoja

Vihreä toimisto

Kurikan kaupunki liittyy Green Office ympäristöpalveluun, hankkii Green Office -merkin käyttöoikeuden kaupungintalolle ja pyrkii ympäristöarvojen toteuttamiseen myös kaikessa muussa toimistokulttuurissaan kaupungintalolta saatujen kokemusten perusteella.

(Green Office -vuosimaksu on 2000 €, mutta toiminnan aiheuttamat säästöt jopa monikymmenkertaisia ja merkin arvo kaupungille ympäristöystävällisen kunnan imagon kannalta melko suuri. Kauniainen kuuluu Green Officeen ja sen kaltaisesti pyritään toimimaan monessa muussakin kunnassa. Lisäksi virallisuus pyrkimyksissä motivoi henkilöstöä enemmän ympäristösäästöihin kuin pelkkä suositus esim. käyttää vähemmän paperia. Tutustu säästöesimerkkeihin tästä.)

Energiansäästöohjelma

Kurikan kaupunki laatii muistilistan työntekijöitä ja kuntalaisia varten energiansäästökohteista joissa sähkön- ja lämmönkulutusta voidaan pienentää huolellisuudella.

Kaupunki ottaa käyttöön elinkaariajattelun uusien suunnitelmien yhteydessä ja tekee valintoja myös energiankulutuksen perusteella, jolloin hankintahinta ei ole ainoa kriteeri hankinnalle.

(Esimerkkejä säästökohteista energiankulutuksen kannalta voivat olla esim. katu- ja liikuntapaikkavalaistus, jätevesipumppaamot vastaan viettoviemärit, aurinkopaneelien käyttömahdollisuudet jne. Joillakin alueilla jo nyt erilaisia pumppuasemia pyritään korvaamaan muilla vaihtoehdoilla. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3 kW:n pumpun hankintahinta muodostaa vain 5% sen elinkaaren aikana syntyvistä kustannuksista energiakustannusten ollessa 84%)

Nimikkopuistot

Kurikan kaupunki antaa mahdollisuuden yksityisten tontinomistajien sekä kaupunginosa- ja muiden yhdistysten ylläpitämiin nimikkopuistoihin. Omaa puistoa tai sen osaa voi tiedustella kaupungin tekniseltä osastolta. Nimikkopuiston ylläpito tapahtuu yhteistyössä kaupungin puutarhurin kanssa, niin että vain kaupungin oma asiantuntija voi antaa luvan puistossa tapahtuviin toimenpiteisiin.

Nimikkopuistojen ylläpidossa on huomioitava että puistot ovat asuinalueisiin ja tontteihin tiiviisti liittyessäänkin yleisiä alueita.

Kaupunki rakentaa automaattisesti leikkikenttiä, pallokenttiä ja puistoja niitä varten kaavoitetulle alueelle. Kaavoituksessa alueet varataan edelleen, mutta rakentamistarpeesta kuullaan tulevaisuudessa enemmän kaupunginosayhdistyksiä, jotka ottavat myös vastuuta puiston kunnosta. Asukkaat huolehtivat siitä että heidän toimestaan laitteita ja rakenteita käytetään asianmukaisesti sekä saavat oikeuden omanlaisensa puistokulttuurin luomiseen.

(Eritasoisista nimikkopuistoista tai osallistumisesta puistojen ylläpitoon ja ohjelmatarjontaan, on ympäri Suomea. Tässä esimerkki Jyväskylästä)


Vihreä brändi

Vihreisiin arvoihin kytketään myös kaupunkialueen suunnittelu, joka perinteisesti Kurikassa on jo kauan edustanutkin sitä. Kurikan ja Jurvan alueella on myös paljon matkailu- ja palveluyrityksiä ja jopa tuotantolaitoksia, jotka voivat markkinoinnissaan liittyä Kurikan kaupungin viitoittamaan vihreään brändiin. Vihreiden arvojen polttopiste rakennetaan Nikkarikeskukseen, joka pyrkii löytämään vihreyttä myös varsinaisesta toimialueestaan.

(Nikkarikeskus on vahvasti mukana Suomen metsissä ja rahoittajistakin löytyy mm. Suomen metsässäätiö)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ideat, Kunnallispolitiikka

Virheiden hyödyntäminen

Torstai 27.8.2009 klo 23.04 - Juhani Eilola

"Tämän tähden minä tahdon valittaa ja voivotella, käydä avojaloin ja vaipatta, virittää valituslaulun kuin aavikkosudet, suruhuudon kuin kamelikurjet:"
Miika 1:8


Virheitä kaupungin investoinneissa?

Kaupungin varojen kohdentamisesta ollaan yleensä kahta tai useampaa eri mieltä. Aina on ainakin pieni vähemmistö joka näkee rahojen menevän vääriin investointikohteisiin.

Viimeisin keskustelua herättänyt "hukkainvestointi" on Kurikan urheilukeskus. Hiukan yli kahden miljoonan euron kokonaishanke aiheuttaa joissakin heidän omien sanojensa mukaan jopa suuttumusta.

On aika todennäköistä että uusi kenttä rakennuksineen aiheuttaa vielä vuosikausia valitusta ja voivottelua. Koska kohderyhmä on tällä hetkellä kohtuullisen pieni niin valittajat voivat olla osittain oikeassakin.

p7182052.jpg


Virheen kääntäminen voitoksi 

Julkinen jatkuva valitus ja voivotus tuottavat haittaa valmiiksi rakennetulle hankkeelle. Ne kylät joista on lopetettu koulu, ovat tyytyneet osaansa, muuten yhteisöön ei palaisi koskaan rauhaa hyödyntää uutta kouluverkkoa. Sama koskee urheilukenttää. Nyt siitä on otettava kaikki hyöty irti miettimättä enää kun se on valmis vain menoja !

Ollaan iloisia siitä kaikesta mikä meillä Kurikassa on rakennettu valmiiksi ja tehdään itse kaikkemme sen eteen että oli kohde mikä tahansa, se tuottaisi jotakin. Rahaa ja toimeentuloa, harrastusmahdollisuuksia ja mielihyvää, terveyttä ja hyvinvointia tai vaikkapa hyvää mielikuvaa Kurikasta.

Urheilukeskusalueen mahdollisuuksia

Asiantuntijoiden mukaan säännöllinen liikunta on statiinilääkityksen veroinen keino ehkäistä sydänsairauksia. Sydänkohtausriskiä voidaan alentaa useita kymmeniä prosentteja jo kolmella viikkotunnilla.

Olen odottanut Jikiltä jonkinlaista avausta sairauksien ennaltaehkäisyn saralla, koska se mainittiin eräässä kokouksessa jossa olin paikalla. Ehkä eniten odotan sitä juuri liikunnan osalta. Kenkien nastoitus on yksi tällainen avaus. Urheilukeskuksen viikottainen käyttö terveyskasvatukseen olisi toinen.

UKK kävelytestillä ja monella muulla tapahtumalla olisi paljon suurempi painoarvo terveysviranomaisten järjestämänä kuin odottaa että urheiluseurat ottaisivat sen hoitaakseen. Ainakin Jik:n on oltava yhteistyökumppanina paikalla antamassa liikunnalle sen terveydellisen arvon.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunnallispolitiikka

Maaseudun kehittäminen

Maanantai 3.8.2009 klo 19.06 - Juhani Eilola

"Ja heidän kylänsä olivat Eetam, Ain, Rimmon, Tooken ja Aasan - viisi kaupunkia; siihen lisäksi kaikki heidän kylänsä, jotka olivat näiden kaupunkien ympärillä..." 1.Aikakirja 4:32-33

"Ja he löysivat lihavan ja hyvän laitumen, ja maa oli tilava joka suuntaan sekä rauhallinen ja levollinen....

Mutta nämä nimeltä luetellut tulivat... ja valtasivat heidän telttansa ja voittivat meunilaiset, jotka olivat siellä, ja vihkivät heidät tuhon omiksi, aina tähän päivään asti..." 1.Aikakirja 4:40-41


Maatalous ja markkinavoimat

img_3203.jpgProfessori Hannu Katajamäki esitteli Kokkolan Farmarissa ajatuksiaan ja tutkimuksiaan maaseudun kehittämisestä.

Hän toi esille kolme vaihtoehtoa maaseudun kehittämisen tiellä. Ensimmäinen niistä oli maatalouden kehittäminen. Tämä tie maaseudun kehittämisessä on käyty loppuun monen muunkin kuin Hannu Katajamäen mielissä.

Maanviljelys keskittyy suuriin yksiköihin ja maaseudulla asuu jo paljon enemmän muiden ammattiryhmien kuin maanviljelijöiden edustajia. Maatalouden ja maaseudun kehittäminen ovat kaksi eri asiaa ja niitä tulee pohtia kokonaan irrallaan toisistaan.

Toinen vaihtoehto on kehittää maaseutua markkinavoimien ehdoilla. Tätä keinoa ei käytetä sen enempää keskustaajimassa kuin sitä tulee käyttää maaseudullakaan. Toisaalta kaikki yritykset jotka maaseudulle syntyvät ovat luonnollisesti tervetulleita. Siinä mielessä markkinavoimat voivat olla osa kolmatta tietä - niin myös äsken mainittu maatalous.


Maaseudun kolmas tie

Tämä on Katajamäen visio ja tutkimusten lopputulos. Palataan tähän kolmanteen tiehen vielä tulevaisuudessa, nyt annan mietittäväksi vain hänen laatimansa kaavion kolmannesta tiestä.

Kunnallispoliittisesti kolmas tie vaatii täydellistä poliittista käännöstä ja mitättömien resurssien nostamista oikeudenmukaiselle tasolle. Tämä koskee myös Kurikkaa ja nyt laadittavana olevaa strategiaa. Muussa tapauksessa kaupungin keskustaajamien ulkopuolella viljava ja rauhaisa maa vihitään vertauskuvallisesti tuhon omaksi.

img_3210.jpg


En millään malta olla laitamatta loppuun vielä paria Farmarissa ottamaani kuvaa. Kimi Räikkönen on lehtien mukaan kasvattanut näyttävän "takatukan". Tässä vuorostaan mallia "etutukasta".

img_3181.jpg

Ja tässä aasien aasi, joka pyöri kehää ja löi välillä päätään seinään.

img_3176.jpg

4 kommenttia . Avainsanat: Kunnallispolitiikka

Sekavaa politiikkaa ja suunnistusta

Torstai 30.7.2009 klo 23.35 - Juhani Eilola

"Sillä paljon unet ovat pelkkää turhuutta; samoin paljot puheet. Mutta pelkää sinä Jumalaa.

Jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja vanhurskautta poljettavan maakunnassa, niin älä sitä asiaa ihmettele; sillä ylhäistä vartioitsee vielä ylhäisempi, ja sitäkin ylhäisemmät heitä molempia." Saarn. 5:6-7


Sekavuutta, eripuraa, pilkkaa, riitaa

Jos nämä neljä sanaa kuvaavat uuden Kurikan poliittista keskustelua niin se ei ole kauhean poikkeuksellista. Samantyyppisiä asioita ja samanlaista tunnetta on esillä myös muiden kuntaliitoskuntien keskustelusivustoilla. Tässä lähistöllä kinataan sekä Seinäjoella että Kauhavalla. Eikä suurinkaan kuntaliitos Salossa ole aivan täydellistä tyytyväisyyttä tuottanut.

Tuo on siis hyvin yleistä eikä siihen kannata takertua. Me ihmiset olemme sellaisia. Kuntaliitoksiin on saatu kehoituksia ylhäisiltä ja jos mitään ei tapahdu niin määräyksiä vielä ylhäisemmiltä. Jos sen toteuttamisessa ilman epäoikeudenmukaisuutta on vaikeuksia, niin ei sitä tarvitse ihmetellä. Ylhäiset eivät ole ottaneet sitä huomioon tai arvosta häviäjää samalla tavalla kuin voittajaa.

Pelätkäämme me vain Jumalaa.

Järjestelmällisyyttä kehiin

Sekavaa tilaa pitäisi jotenkin korjata. Olen jäävi kyllä siitä puhumaan kun oma elämäkin on sekavaa. Mutta kenen ei olisi?

Jollain lailla kuitenkin pitäisi saada nopeasti käyttöön uusi strategia, joka ohjaa vetämään yhtä köyttä. Lisäksi pitää keskittyä koko ajan jokaiseen pieneenkin asiaan jolla jotakin edistystä kaupungin ongelmiin ja talouteen voitaisiin saada.

Yksi työllistynyt ihminen, yksi perustettu yritys, yksi ketään haittaamaton säästötoimenpide, yksi terveenä pysyvä ihminen ja sadat muut yhdet asiat kasvavat satojen asioiden virraksi. Niin maailman valtavimmat joetkin syntyvät.

Siinä rinnalla toimisivat hyvin harkitut suuret hankkeet jo valmiin joen rannoilla, joiden kustannuksia ja vaikutuksia seurataan. Tyhjän joen rannalla isot hankkeet ovat kuitenkin ihan turhia.


Tänään suunnistettiin Sulvassa Merenkurkun rastipäivillä ja illan suunnistus oli sekavaa kuin Kurikan kunnallispolitiikka. Olin 15. kun 22 suunnistajaa oli mukana. Parhaalla välillä 1-2 olin 5. ja heikoimmalla 7-8 olin 20.

Huomiseksi on pienet asiat tarkoitus laittaa järjestykseen ja kokeilla uudelleen paremmalla osaamisella Laihialla.

Myös suunnistuksessa lopputulos syntyy useista rastiväleistä. Kun kaikki välit sujuvat mallikkaasti, niin lopputulos on hyvä ja voidaan kokeilla suurempaa projektia.

meren2009_1.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunnallispolitiikka