Vieraiden kirjoitukset

Sivulla julkaistaan joko pyydettyjä tai tarjottuja asiantuntijakirjoituksia eri aihealueista. Voit kommentoida kirjoituksia blogitekstien yhteydessä. Huomaa että kyseessä on sivusto jossa vaaditaan, vaikkakaan ei henkilöllisyyden paljastamista, mutta ystävällistä käytöstä. Varsinkin vieraita kohtaan esitetyt herjaukset poistetaan järjestelmästä. Pysykää siis asiassa kommenteissa.

Kirjoittajat:

18.02.2009 Verojohtaja Liisa Ollila: Työhyvinvointi
31.03.2009 Runoilija Riitta Niemistö