Kansalaismielipide ja kunnat

Tiistai 10.1.2012 - Juhani Eilola


Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi kesäkuussa 2008 tutkimuksen siitä miten suomalaiset suhtautuvat kunnallishallintoon. Seuraavassa on poimittu tutkimuksesta muutamia mielenkiintoisia lukuja ja huomioita.


090120121060.jpg


Kunnallisen toiminnan arvostus

85% kansasta on sitä mieltä, että kunta on kansalaisten hyvinvoinnin keskeinen tuottaja ja takaaja ja 79% sitä mieltä että kunnat ovat palvelutuotannoltaan monipuolisia ja laadukkaita.

72% pitää kuntajärjestelmää tehokkaana ja toimivana. Kunnan toimintaa pidetään myös sosiaalisena turvaverkkona jota ilman monet jäisivät heitteille (82%)

Tutkimuksen yhteydessä mainitaan erikseen ettei tämä kansalaismielipide jätä tulkinnanvaraa. Kunnallista toimintaa arvostetaan ja sen keventämistä vastustaa suurempi osa kuin vaatii.

89% suomalaisista pitää kunnallista itsehallintoa perusarvona jota ei saa heikentää missään oloissa.

Valta

66% kansalaisista katsoo hallinnon luisuneen liikaa virkamiehille luottamusmiesten ollessa vailla todellista valtaa. Lisäksi 70% kansalaisista on sitä mieltä että kunnat joutuvat toimimaan liiaksi valtion määräysvallassa.

Kansanäänestykset

Koska tästä on puhuttu nyt Kurikassakin, niin 75% yhtyy näkemykseen jonka mukaan kansanäänestykset lisäisivät kiinnostusta kunnallisiin asioihin ja myös halua osallistua niihin. Silti äänestysten vaikutusta päätösten laadun parantumiseen pitää totena vain 49%.

Kunnanjohtajan valinta

88% kansalaisista on määräaikaisen valinnan kannalla ja 67% haluaisi valita kunnanjohtajan suoralla kansanvaalilla. Vuonna 1997 luvut olivat täsmälleen päinvastoin.

Kuntien palveluiden riittävyys

Lista palveluiden riittävyydestä on mielenkiintoinen. Kaikkein riittävimpinä palveluina pidettiin kirjastopalveluja (93%), liikuntapalveluja (90%) sekä yllätys, yllätys, koulutuspalveluja (peruskoulut 89%, lukiot ja ammattikoulut 80%).

Riittämättömimpinä palvelut koettiin vanhustenhuollossa (48%), toimeentulotuessa (35%), terveyspalveluissa (32%) ja katujen ja teiden kunnossa (32%).

Lopputulos kokonaisuutena kuitenkin 86% palvelujen riittävyyden puolesta.

Kenen toivotaan järjestävän palvelut:

61% haluaa että kunta järjestää pääosan palveluistaan
21% haluaa että kunnat ja yksityinen järjestävät palvelut tasan
10% haluaa että kunta järjestää palvelut kokonaan yksin
6%   haluaa että ulkoiset tahot järjestävät pääosan palveluista
1%   haluaa että kuntien palvelut ulkoistetaan kokonaan

Veroprosentti

70% pitää parempana nostaa veroäyriä kuin lopettaa palveluja, mutta silti 52% kritisoi väitettä jonka mukaan kunnan hyvällä on aina hintansa.

Kuntaliitokset

48% hyväksyy ja 49% ei.

Syylliset

56% pitää riittämättömiä palveluja päättäjien syynä, vaikka 62% onkin sitä mieltä että päättäjät ovat usein pakkotilanteen edessä.

60% on sitä mieltä että kunnallispoliitikot ajattelevat omia etujaan ja vähät välittävät kuntalaisten eduista. 38% on kuitenkin juuri päinvastaista mieltä.

Tähän väliin taitaa sopia tämä laulu kun mikään ei ole mitään.

Kiinnostus luottamustehtäviin

13% lähtisi ehdokkaaksi mielellään
23% lähtisi luottamustehtäviin yleensä
28% on kiinnostunut puolueen toiminnasta
79% äänestää mielellään

Ja sitten! 64% on sitä mieltä että luottamustehtäviä pitäisi lisätä ja tarjota kuntalaisille mahdollisuutta osallistua yhteisten asioiden hoitoon.

Millainen on hyvä kunnanvaltuutettu?

94% hyvä esiintymiskyky ja ulosanti
91% räväkkä ja aloitteellinen
82% kokemusta kunnallispolitiikasta
79% aktiivinen järjestötyössä
73% oikea puolue
68% koulutustaso

Ja laitetaan vielä lopuksi kappale joita Kurikassa toivottavasti soitetaan tänä vuonna mahdollisimman monessa talossa ! Vielä ehtii !

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunnat