Kehittyvä Kurikka - roolitus

Sunnuntai 6.12.2009 klo 20:35 - Juhani Eilola


Huoli tulevaisuudesta

Sekä Kurikan kaupungilla, lehdistössä että näissä blogeissa kannetaan huolta Kurikan taloudesta, tulevaisuuden palveluista ja kaupungin kehittämisestä.

Miksi paljosta puhumisesta ja useista hankkeista huolimatta tuntuu siltä että kaikki asiat aina kärjistyvät riitelyn ja epäluottamuksen tasolle? Se ajaa aina enemmän epäonnistumisen kuin onnistumisen asiaa.

Suunnittelu -> roolitus -> toteutus

Paikkakunnallamme on menossa suuria uudistuksia. Kaupunkia kehitetään ja uudistetaan sen asukkaita varten. Mitä useampi asukas kokee uudistamisen tarpeelliseksi, sitä suuremmat ovat onnistumisen mahdollisuudet.

Tämän kappaleen otsikko tarkoittaa sitä, että ensin tehdään suunnitelma, jossa nykykäytäntöön verrattuna erona on se, että mahdollisimman suurelle osalle kuntalaisista hankkeessa määritellään rooli tai ainakin tavoiterooli. Suomennettuna kyse on laajapohjaisesta yhteistyöstä.

dscf0048.jpg

Syksyinen Kurikka on kaunis. Tällaista kotikaupunkia on ilo kehittää jos siihen kehittämiseen tarjotaan asukkaillekin jotakin realistista roolia.


Esimerkki roolituksen merkityksestä

Asuntoministeri Jan Vapaavuori on sitä mieltä uusimmassa Kunta-lehdessä, että kunta-kylä -yhteistyö on välttämätöntä.

Ympäristöministeriö on ollut mukana kyläkaavoituksen kehittämishankkeessa, jonka tuloksista kuntalehti kirjoittaa seuraavaa:

"Tulokset osoittavat, että kylien suunnittelu on syytä kytkeä koko kunnan kehitykseen ja strategisiin tavoitteisiin. Kaavoituksessa kannattaa alusta alkaen ottaa huomioon kyläsuunnitelmat ja asukkaiden tahto kehittää omaa kylää. Kyläläisten aktiivisuus on korvaamaton voimavara myös vuorovaikutuksen lisäämiselle ja perustietojen keruulle."

Tässä esimerkissä kyläläisille annetaan tärkeä rooli kunnan kehittämisessä. On helppo arvata että uudistukset ja kehitys kulkevat sen jälkeen eteenpäin paljon suuremman yksituumaisuuden vallitessa.

Kurikkalaisten on koettava se että he ovat tärkeässä asemassa Kurikan tulevaisuutta rakennettaessa.  

dscf0050.jpg

Kaikkea kaunista ja toimivaa ei tarvitsekaan uudistaa.


Mitä Kurikassa voitaisiin roolittaa?

Kurikan kaupungin strategiassa kyliä tai kyläsuunnitelmia ei mainita sanallakaan. Siinä on yksi roolituksen kohde. Toivon että valtuusto lisää kaupungin strategiaan Kurikkaan soveltuvan muunnoksen tuosta edellä olevasta lainauksesta. Kylille voidaan kyläsuunnitelmien kautta antaa rooli osallistua kylänsä suunnitteluun ja uudistamisen toteuttamiseen.

Mutta roolitusta voidaan tehdä kaikissa hankkeissa. Oletetaan että Kurikka järjestää "Suosi kurikkalaista" -hankkeen. Kurikan kaupunki voisi toimia moottorina hankkeen roolituksessa.

Henkilöstökokouksessa kaupungin henkilöstölle voitaisiin antaa rooli tuoda esiin hankeen tavoitteita osastojen työn kautta.

Kylille voitaisiin antaa rooli tarjota ja mainostaa hankkeen aikana omia palvelujaan kylien yhteisjulkaisulla.

Keskustaajamien yritysten rooli voisi olla taajamien yhteisen palvelukartan julkaisu.

Puolueiden ja luottamusmiesten rooli olisi esim. toimia kurikkalaisen suosimisen esikuvana.

Lehdistön rooli voisi olla helpotusten ja alennusten antaminen mainonnalle hankkeen aikana.

Koulujen rooli voisi olla yhden tunnin käyttäminen oppilaiden informoimiseen paikkakunnan kehittämishankkeiden merkityksestä.

Blogistien rooli voisi olla myönteisten mielikuvien luominen.

Roolitus ei ole jäykkää suunnitelmaosion toteuttamista vaan luottamuksen osoittamista eri tahoille niin että annettuja rooleja toteutetaan syntyneen tahtotilan pohjalta. Roolitus ei ole määräämistä vaan luottamusta ja yhteistyötä.

dscf0014.jpg

Kuva on täynnä kurikkalaista osaamista.

Avainsanat: Kurikka


Kommentit

6.12.2009 22:47  Juhani

Tässä ei ole kyse kenenkään opettamisesta vaan blogin nimen mukaan tarinoinnista ja ehkä aavistuksen verran idealaatikko -tyyppisestä asioiden kehittelemisestä.

6.12.2009 23:08  Juhani (7 toimintatapaa)

Joku kysyi sähköpostitse mistä näitä ideoita vetelen.

Oikeasti kirjoitan siitä mikä nyt vain tulee mieleen ja josta huvittaa kirjoittaa. Tämä juttu perustui jonkin verran - tosin vain jonkin verran nimilinkistäni avautuvan kaverin mietteisiin.

7.12.2009 7:21  Mikko

Toivottavasti kaupungin johtohenkilöt kuitenkin lukevat tämän ja ottavat tämän huomioon koska juuri näin asia toimii paremmin.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini