Viikon idea: Vihreitä säästöjä strategiaan

Keskiviikko 9.9.2009 klo 6.54 - Juhani Eilola

Tämä yksinajattelu sisältää pieniä ajatuksenpoikasia ja visioita mahdollisesti sisällytettäväksi vaikkapa kaupungin strategiaan tai muihin toimintaympäristön tavoitteisiin.


Kurikan kaupungin ympäristöarvoja

Vihreä toimisto

Kurikan kaupunki liittyy Green Office ympäristöpalveluun, hankkii Green Office -merkin käyttöoikeuden kaupungintalolle ja pyrkii ympäristöarvojen toteuttamiseen myös kaikessa muussa toimistokulttuurissaan kaupungintalolta saatujen kokemusten perusteella.

(Green Office -vuosimaksu on 2000 €, mutta toiminnan aiheuttamat säästöt jopa monikymmenkertaisia ja merkin arvo kaupungille ympäristöystävällisen kunnan imagon kannalta melko suuri. Kauniainen kuuluu Green Officeen ja sen kaltaisesti pyritään toimimaan monessa muussakin kunnassa. Lisäksi virallisuus pyrkimyksissä motivoi henkilöstöä enemmän ympäristösäästöihin kuin pelkkä suositus esim. käyttää vähemmän paperia. Tutustu säästöesimerkkeihin tästä.)

Energiansäästöohjelma

Kurikan kaupunki laatii muistilistan työntekijöitä ja kuntalaisia varten energiansäästökohteista joissa sähkön- ja lämmönkulutusta voidaan pienentää huolellisuudella.

Kaupunki ottaa käyttöön elinkaariajattelun uusien suunnitelmien yhteydessä ja tekee valintoja myös energiankulutuksen perusteella, jolloin hankintahinta ei ole ainoa kriteeri hankinnalle.

(Esimerkkejä säästökohteista energiankulutuksen kannalta voivat olla esim. katu- ja liikuntapaikkavalaistus, jätevesipumppaamot vastaan viettoviemärit, aurinkopaneelien käyttömahdollisuudet jne. Joillakin alueilla jo nyt erilaisia pumppuasemia pyritään korvaamaan muilla vaihtoehdoilla. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3 kW:n pumpun hankintahinta muodostaa vain 5% sen elinkaaren aikana syntyvistä kustannuksista energiakustannusten ollessa 84%)

Nimikkopuistot

Kurikan kaupunki antaa mahdollisuuden yksityisten tontinomistajien sekä kaupunginosa- ja muiden yhdistysten ylläpitämiin nimikkopuistoihin. Omaa puistoa tai sen osaa voi tiedustella kaupungin tekniseltä osastolta. Nimikkopuiston ylläpito tapahtuu yhteistyössä kaupungin puutarhurin kanssa, niin että vain kaupungin oma asiantuntija voi antaa luvan puistossa tapahtuviin toimenpiteisiin.

Nimikkopuistojen ylläpidossa on huomioitava että puistot ovat asuinalueisiin ja tontteihin tiiviisti liittyessäänkin yleisiä alueita.

Kaupunki rakentaa automaattisesti leikkikenttiä, pallokenttiä ja puistoja niitä varten kaavoitetulle alueelle. Kaavoituksessa alueet varataan edelleen, mutta rakentamistarpeesta kuullaan tulevaisuudessa enemmän kaupunginosayhdistyksiä, jotka ottavat myös vastuuta puiston kunnosta. Asukkaat huolehtivat siitä että heidän toimestaan laitteita ja rakenteita käytetään asianmukaisesti sekä saavat oikeuden omanlaisensa puistokulttuurin luomiseen.

(Eritasoisista nimikkopuistoista tai osallistumisesta puistojen ylläpitoon ja ohjelmatarjontaan, on ympäri Suomea. Tässä esimerkki Jyväskylästä)


Vihreä brändi

Vihreisiin arvoihin kytketään myös kaupunkialueen suunnittelu, joka perinteisesti Kurikassa on jo kauan edustanutkin sitä. Kurikan ja Jurvan alueella on myös paljon matkailu- ja palveluyrityksiä ja jopa tuotantolaitoksia, jotka voivat markkinoinnissaan liittyä Kurikan kaupungin viitoittamaan vihreään brändiin. Vihreiden arvojen polttopiste rakennetaan Nikkarikeskukseen, joka pyrkii löytämään vihreyttä myös varsinaisesta toimialueestaan.

(Nikkarikeskus on vahvasti mukana Suomen metsissä ja rahoittajistakin löytyy mm. Suomen metsässäätiö)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ideat, Kunnallispolitiikka

Viikon idea: Historiapolku

Maanantai 13.4.2009 - Juhani Eilola

Historiapolku

Jonkun jo olemassaolevan palvelun yhteyteen - esimerkiksi maatilamatkailutilan yhteyteen tai sitten kokonaan omana yrityksenä, voisi perustaa luontopolun tyyppisen reitin, joka matkaa ajassa taaksepäin esim. 200 metriä /100 vuotta.

Aika voidaan osoittaa kylteillä tai porteilla aina kun siirrytään uudelle vuosikymmenelle tai uudelle vuosisadalle.

Vaikka vuosikymmenten varrella voisi olla esim. autoja, niin polku pitäisi olla todella siististi suunniteltu ja tilaa voisi ottaa lisää sivupistoilla. Esim. muutamien kymmenien metrien välein voisi lähteä seuraavan vuosikymmen kohdalle sivupolku joka kuvaa tuota vuosikymmentä.

Reitti voi kuvata myös pienoismallein eri rakennusten rakentamisajankohtia, maailman tapahtumia, uskontoja, hallitsijoita jne... voisi olla jopa niin että toisella puolella polkua olisi maailman historiaa ja toisella puolella oman alueen historiaa.

Tästä ideasta on muokatavissa erilaisia versioita sen mukaan kuinka opetuksellinen tai kuinka viihdyttävä reitistä aiotaan tehdä.

6 kommenttia . Avainsanat: Ideat, Historia

Viikon idea: Valita Jurvan kuntaan

Tiistai 7.4.2009 klo 0.10 - Juhani Eilola

Paikallisissa blogeissa on arvosteltu kaupungin tiedostusta ja sitä että blogeihin ei tulla vastaamaan kaupunkia koskeviiin kyselyihin.

Samalla tavalla päätöksentekokoneistoa on arvosteltu myös kuntalaisten kuulemisen vähyydestä päätöksenteon yhteydessä. Kuntaliitoksen yhteydessä tämä arvostelu kärjistyi kun kansanäänestystä ei suoritettu.

Myös päivän Ilkka-lehti pureutui tiedottamisen ongelmaan kunnissa erityisesti nyt kun kunnilla menee heikosti.


Kuntalain 29 §

Kuntalaissa on erityinen pykälä joka koskee kaupungin tiedotusta.

img_2404.jpgKurikan kaupunki tiedottaa mielestäni melkoisen hyvin "vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista".

Ainakaan ne joilla on käytössään nettiyhteys, eivät mielestäni voi valittaa tiedotuksen tasosta, koska esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä Kurikan kaupungin nettisivuilla. Kohtuullisen hyvin niitä käsitellään myös kahden paikallislehden sivuilla. Valittamisessa on usein kyse valittamisesta valittamisen takia.

Seuraava kohta toteutuu kuitenkin aika huonosti:

"Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille."


Valita Jurvan kuntaan !

Ehdotan osaratkaisuksi Jurvan perinteen jatkamista ja sen kunnioittamista, niin että Kurikan kaupungin nettisivulle lisätään linkki ja teksti:

Valita "Jurvan kuntaan" !
Perinteinen kanava valituksille, ehdotuksille, ideoille ja kysymyksille joita haluat esittää Kurikan kaupungin virkamiehille ja päättäjille.

Kaupunki voisi myös laittaa postilaatikot sekä Jurvan kunnantalon että Kurikan kaupungintalon seinään samalla otsikolla.

img_2611.jpg

Vastaukset

On puhuttu paljon kaupungin tiedotuslehdestä. Se tuskin on tarpeen, mutta kaupunki voisi ehkä kustantaa paikallislehtiin tarvittaessa palstaa jossa annetaan yleisiä vastauksia saatuun palautteeseen. Henkilökohtaisemmissa kysymyksissä voidaan ottaa yhteyttä muilla keinoilla.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ideat

Viikon idea: Kurikan kulttuurimaisemat

Keskiviikko 1.4.2009 klo 0.03 - Juhani Eilola

Neljäs viikon idea koskettaa koko pohjalaista kulttuuria. Toivottavasti joku saa ylimääräistä kipinää omaan työhönsä ja miettii millä tavalla esitetynlainen yhteistyö toimisi ja onko se hyödynnettävissä.Kurikan kulttuurimaisemamatkat

- kulttuurimaisemamatkat toukokuusta syyskuulle pikkubussilla Pohjanmaan eri kohteisiin (muutama hyvin suunniteltu reitti, joille säännölliset lähdöt säännöllisinä päivinä, tyyppiä "keskiviikkona Kurikasta, lauantaina Lapualta, sunnuntaina Seinäjoelta", keskivaiheilla etukäteen tilattu, matkan hintaan sisältyvä lounas).

-neuvontaa kulttuurimaisema-asioissa

Varsinkin tuo viimeksi mainittu olisi uskomattoman tärkeä koko väestön henkiselle hyvinvoinnille. Ihmiset olisi saatava heräämään oman ympäristön kvaliteetteihin ja kauneusarvoihin.

Asioiden ymmärtäminen ja sisäistäminen - ja varsinkin niiden eteen toimiminen - kohottaisi valtavasti itsetuntoa, millä puolestaan on oleellinen merkitys kaikelle muulle, koko suhtautumiselle kuntaan ja elämään, yksityisten ihmistenkin elämisen laatuun.

10 kommenttia . Avainsanat: Ideat

Viikon idea: Suomen Sukukeskus

Maanantai 23.3.2009 klo 21.56 - Juhani Eilola

Harrastan itse sukututkimusta joten tämä idea sopii mainiosti minulle. Ja kaiken lisäksi tämä sopii tosi hyvin yhteen myös edellisen idean eli Kurikan Kirjahostellin kanssa.


Yhteistyössä muiden kanssa

Yhteistyössä paikallisen sukututkimusseuran, museon, kirjaston, kirjapainon kanssa kunnon yritysrypäs:

- kirjoittamisen opetus (esim. opetuskirjeinä netissä)
- sukututkimuksen nettikurssit
- sukukirjojen, elämäkertojen, muisteluiden toteutus (opastus, suunnittelu, taitto, painatus, jne.)
- lasikantiset "museolaatikot" kodin/suvun muistoille, lasikantiset muistopöydät: työtä parille taitavalle puusepälle (etenkin kun samat opetelkoon seuraavan kohdan:)
- sukuvaakunoiden suunnittelu ja toteutus, myös puisina, muovipuristeisina, maalattuina, seinille ripustettaviksi
- myöh. vaiheessa kurssikeskus

Ja jälleen bloginpitäjällä on lisättävää

Peräseinäjoella toimii Siirtolaisinstituutin Pohjanmaan aluekeskus, joka nimensä mukaisesti keskittyy siirtolaisuuteen, ei sukututkimukseen. Sieltä kuitenkin saa arvokasta tietoa sukututkimuksen tueksi ja kun se on noinkin lähellä, se voisi olla yksi hyvä yhteistyökumppani, varsinkin kun sen rahoittaja on pääasiassa Seinäjoen kaupunki.

Sukukeskusideasta voisi löytyä osa kokonaisuuudesta, johon joku vielä osaa ideoida lisää, tai sitten siitä voi löytyä yksi pienempi osa jonka joku voi tuntea omakseen!

4 kommenttia . Avainsanat: Ideat, Sukututkimus

Viikon idea: Kurikan Kirjahostelli

Tiistai 17.3.2009 klo 18.47 - Juhani Eilola

Viikko on ollut erinomaisen kiireinen. Tänään kuitenkin jatketaan Viikon Idea -palstaa. Tämän viikon idean esittäjä on myös naishenkilö Kurikan ulkopuolelta.


Kurikan Kirjahostelli

Minusta on käsittämätöntä, ettei joku perusta halpaa majoituslaitosta Kurikkaan, nimenomaan keskustaan. Emme me, jotka sellaista kaipaamme, ole välttämättä köyhiä; meitä vain on paljon, jotka olemme aivan luontojamme omaksuneet säästäväisen (samalla ekologisen!) tavan olla ja elää. 

Monta kertaa olisi tehnyt mieli pitkäänkin oleskella Kurikassa (kuten olen usein vaasal. b&b-paikassa), mutta ei kiinnosta maksaa mitään hirmuisia hintoja.

Anna tämä keskustan b&b-idea jollekulle reippaalle naiselle. Olen varma että on kysyntää! Kun siihen vielä yhdistää kivan kirjakahvilan, jossa halvalla ostetut divarikirjat kiertävät kodikkaasti seiniä (ja joita kirjoja voi myydä uloskin), paikka työllistää 2 ihmistä ympäri vuoden. (Kahvila toimii tietysti samalla yöpyjien aamiaishuoneena.)

Toteuttamisesta

Kurikan Kirjahostelli tai Kurikan Kirjakahvila & Hostelli on helppo toteuttaa, jos käytössä on isohko, edullinen omakotitalo - ja jos vain kunta suhtautuu suosiollisesti (niin kuin sen tietenkin pitäisi) pieneen lisärakentamiseen:

Paviljonkimainen piharakennus mahdollisesti kahvilaosaksi tai vaikka pieni "parakki" lisämajoitukseksi. (Alkuun pääsisi varmasti ilman mitään lisärakennuksia, kun on vain halua asua itse pienemmällä)

Halpa ja miellyttävä kalustus osto- ja myyntiliikkeestä tai huutokaupoista. Kirjoja yrittäjä saa taatusti 10 snt/kpl kun ostaa paljon kerralla.

Täydet kirjaseinät pukevat houkuttelevaksi huoneen kuin huoneen, siis tässä tapauksessa kahvilan.

Bloginpitäjän lisäkommentti

Tämä ei enää liity idean esittäjään, mutta mieleeni tulee pakosta sellainen lähellä Saloa oleva paikka kuin Ystävyyden Majatalo.

Se toimii periaatteella joka lähestyy tätä, mutta se sijaitsee hiukan syrjässä. Käykääpä tutustumassa. Olen itse yöpynyt siellä ja istunut lukemassa Kirjakahvilassa henkeviä teoksia.

Salossa toimitaan muistaakseni vanhassa Meijerirakennuksessa järven rannassa, joten sen resurssit ovat suuremmat, mutta tästä voi löytyä kuitenkin ideaa pienempäänkin mittakaavaan.

Sisään: Ystävyyden Majataloon!

Ystävyyden Majatalo: Kuva kirjakahvilasta

12 kommenttia . Avainsanat: Ideat

Viikon idea, Luontoishoitojen keskus

Maanantai 9.3.2009 - Juhani Eilola

Ensimmäinen viikon idea liittyy sekä pienyritystoimintaan että kaavoitukseen. Idea on lähtöisin Helsingissä asuvalta, mutta Kurikkaan mahdollisesti muuttoa suunnittelevalta naishenkilöltä.


Luontaishoitojen keskus

Tämä voisi olla upea, mielialoja nostattava paikka ja melkeinpä nähtävyys:

Kaupunki kaavoittaisi maata parin, kolmen kilometrin päästä keskustasta ja vaikka vuokraisi tontit erilaisille luontaishoitajille (aromaterapeutti, vyöhyketerapeutti, kuppari, homeopaatti jne..), jotka sitoutuisivat rakentamaan kauniit, vanhaa pohjalaista tyyliä mukailevat (mutta pienemmät!) talot hoitohuoneineen.

Muodostuisi kaunis vanhan tyylin pikkukylä, jossa eri alojen ihmiset tukisivat toisiaan (ja toisivat töitä toisilleen: niin käy aina vastaavissa tilanteissa, kun ei vain karehdita eikä pröystäillä) - ja jossa fiksusti yhteyksiä mediaan hoitamalla luotaisiin ihan mallipaikka ja melkeinpä kuuluisuus!

(Huom. Tämä on kaukana mistään Kaustisen Kansanparannuskeskuksesta, joka on liian "suuruudenhullu" hanke tämäntyyppiselle toiminnalle)

Jos pieni Juhla- tai luentopaikka tarvittaisiin, sellaiseksi riittäisi aivan hyvin pohjalaistalon kyllin iso tupakeittiö.

Bloginpitäjän oma kommentti

Hakemattakin tulee mieleen sopivana alueena "Pitkämön Keidas" tai sen lähettyville rakentuva alue Pitkämönaltaan rannalla.

Alue olisi loistava senkin takia että vain muutamien satojen metrien päässä sijaitsee Pitkämön leirintäalue ja myös sen yhteydessä on mahdollista pitää mm. luentoja.

pitkamonkeidas.jpg

Kommentoi ideaa ja vaikkapa Pitkämön alueen kehittämistä. Ja anna uusia ideoita, joko kommentteina tai lähetä viikon ideaksi.

24 kommenttia . Avainsanat: Ideat

Viikon Idea -palsta

Sunnuntai 8.3.2009 klo 12.03 - Juhani Eilola, Kuva: Luontopolku Forssassa, Juhani Eilola

Ensiksikin hyvää naistenpäivää kaikille naisille! 

Olen taas kerran mahataudissa enkä sen takia ole oikein pystynyt istuskelemaan tässä ja kirjoittelemaan blogijuttuja.


Nyt ideat käyttöön!

Huomenaamulla alan julkaista "Viikon Idea" -palstaa. Olen saanut ideoita sekä postissa että sähköpostissa. Aloitan huomenaamulla ensimmäisellä yritysidealla. Katsotaan sitten miten jatketaan. Mutta otan vastaan mielelläni kaikenlaisia Kurikan kehittämiseen liittyviä ideoita maanantaipalstalle. Kirjoitellaan niitä vaikka valmiiksi tulevaisuutta varten. Mitä nopeammin annat ideasi, sitä nopeammin se on esillä.

Kaikkien ideoiden ei tarvitse liittyä Kurikkaan. Ne voivat olla myös yleishyödyllisiä jotka voidaan toteuttaa myös Kurikassa. Aihepiiri voi olla mikä tahansa kunhan se on julkisesti julkaistavissa.

 

aut_4911.jpg


Ideasi voit lähettää esim. sähköpostiin info@kurikanseutu.fi tai antamalla klikkaamalla vasemmalta "Ota yhteyttä". Myös normaali posti on keytettävissä ja annan osoitteen pyydettäessä.

Nyt ideat käyttöön!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ideat